13 ژوئن 2016 ... 11 رشته دوره دکتری تخصصی و 11 رشته دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه بر اساس قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی ...