31 ا کتبر 2016 ... وی افزود: براساس این مصوبه همچنین مقرر شد کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با تخفیف ویژه از امکانات این هتل استفاده کنند.