قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی و سم شناسی پزشکی. ... بدنی و سم شناسی پزشکی. ۶م مهر ماه۹۵. مشاوره انتخاب رشته دانشگاه آزاد. ۳۰م مرداد ماه۹۵ ...