دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در تابستان سال جاری، درس های انقلاب اسلامی و وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(ره) را در قالب اردوی آموزشی فرهنگی در ...