22 آگوست 2016 ... راه‌اندازی آزمایشگاه سم‌شناسی،اسانس و میکروبیولوژی در دانشگاه آزاد دزفول ... و داروی دانشگاه علوم پزشکی به دانشگاه ارائه می‌شود و آزمایشگاه آن‌ها را از ...